PRIZNAVANJE ZNANJ

PREVERITE ŠE PRED VPISOM! 

Na Visoki šoli za poslovne vede spoštujemo znanje, ki ste ga na želenem področju študija pridobili že pred vpisom. Dokazljiva znanja s predhodnih izobraževanj lahko vplivajo na: 

  • morebitno znižanje šolnine.
  • priznavanje določenega števila kreditnih točk, ki zmanjšajo vaše študijske obveznosti.

Vložite prošnjo

Na komisijo za študijske zadeve lahko vložite vlogo, ki jo utemeljujete s priloženimi verodostojnimi listinami o formalno oz neformalno pridobljenih znanjih:

  • potrdilo o opravljenih izpitih, ki jim priložite učne načrte, na podlagi katerih preverimo skladnost vsebine in obsega predmeta,
  • potrdila o pridobljenih certifikatih oz. opravljenih preizkusih znanja iz neformalnih izobraževanj (tečaji, seminarji), 
  • potrdilo o opravljenem strokovnem delu (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela).

Storite to še pred vpisom!  

Komisija bo vlogo obravnavala v skladu s Pravilnikom o priznanju znanja in spretnosti. Če bodo vaša z listinami dokazljiva znanja: 

  • vsebinsko ustrezala izbranemu študijskemu programu, 
  • po številu ur in opisu znanj vsaj 70-odstotno primerljiva z obsegom in vsebino predmeta na VŠPV, za katerega želite priznavanje znanja, 

vam Komisija lahko prizna določeno študijsko obveznost kot izpolnjeno oz. izpolnjeno v določenem številu kreditnih točk. 

Strošek postopka priznavanja je 30 EUR. Ko se odločite za vpis na VŠPV, se vam ta strošek prizna kot del vpisnine! 

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Saro, v Referat za študijske zadeve na številko
01/ 2444 214.

Priznavanje znanj

 

 

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.