POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

  • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (poslovne in upravne vede, družbene vede, tehnične vede ter računalništvo in informatika),
  • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom izkazal temeljna znanja, ki so bistvena za nadaljevanje študija (znanja s področja poslovnih ved in informatike). V nasprotnem primeru študijska komisija študentu določi obveznosti v obsegu 10 KT, ki jih mora opraviti pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 Za vsa vprašanja smo vam na voljo:

 na elektronskem naslovu info@vspv.si in

 vsak delovni dan po telefonu 01/ 2444 214 ali na sedežu šole med 8:00 in 16:00 uro.

 

 

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.