MARKETING MANAGEMENT

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ ZA PRIHODNOST

Danes se od vodstvenega kadra zahteva širina znanja ter timsko delo, predvsem pa ustvarjalnost, fleksibilnost in zmožnost za ustrezno soočanje z organizacijskim in drugimi poslovnimi izzivi, ki zahtevajo poznavanje sodobnih trženjskih konceptov.

Magistrski študij marketing management je namenjen usposabljanju za prihodnje poslovne izzive s kombinacijo znanj splošnega managementa in managementa trženja.

MARKETING – izziv, prihodnost, trend

MARKETING = DOLGOROČEN USPEH PODJETJA

Program je nastal v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki na področju trženja, saj se zavedamo, da so delodajalci tisti, ki najbolj vedo, katera znanja in veščine so najbolj iskane v današnjem hitro spreminjajočem se okolju.

Struktura podiplomskega študijskega programa zagotavlja, da boste študentje pridobili kompetence za napredna poslovna znanja (digitalno trženje, strateško upravljanje, upravljanje inovacij, strateško trženje, trženjska analitika itd.) za reševanje konkretnih problemov iz poslovne prakse (upravljanje blagovnih znamk, ustvarjanje vrednosti za vse deležnike, uporaba poslovne analitike pri odločanju, itd.), prav tako pa tudi kompetence za znanstveno raziskovalno delo.

Magistrski program Marketing management je dostopen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki želite pridobiti napredna znanja s področja splošnega managementa in strateškega trženja.

evidenčna prijava - darilo

PREDNOSTI

Osebni pristop
Majhne skupine 
Mednarodno priznana diploma
Mobilna aplikacija

STROKOVNI NAZIV:

Magister poslovnih ved/
Magistrica poslovnih ved

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.