NADALJUJTE NA B2, VISOKI ŠOLI ZA POSLOVNE VEDE

MAGISTRSKI ŠTUDIJ ZA NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

Na podiplomski ravni lahko na B2, Visoki šoli za poslovne vede študirate v programu Marketing management ali v programu Management in informatika. Programa druge bolonjske stopnje trajata 2 leti. Programa s 120 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočata mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini. 

 

Zakaj izbrati magistrski program na B2, Visoki šoli za poslovne vede?

  • Ker povečuje konkurenčnost vaših znanj in kompetenc. Usposobili se boste za vodilne kadre na področju tehnoloških rešitev ali marketinga. 

  • Ker so programi nastali v sodelovanju z gospodarstvom. Delodajalci najbolj vedo, katera znanja so potrebna za uspešno delo v turbulentnem poslovnem okolju. 

  • Ker se povezuje z vašim dosedanjim znanjem ter obstoječim ali želenim delom. Sistem študija omogoča upoštevanje vaših delovnih področij. Sistem priznavanja prehodnih znanj vam zagotavlja, da ne študirate, kar že znate.  

  • Ker ponuja prijazen čas in sistem predavanj. Študij poteka po sklopih. Sočasno poteka vedno le en predmet, predavanja so praviloma do 2-krat tedensko, od 17:00 do 20:00 ure.

  • Ker je študij elektronsko podprt. Po dogovoru lahko del študija in študijskih obveznosti opravite prek digitalnih kanalov. Na voljo sta vam študijski portal z e-učilnicami, forumi, vsemi študijskimi gradivi, in mobilna aplikacija za opozorila na vse obveznosti in novosti.

  • Ker vas obravnavamo osebno. Med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti so obravnavani osebno in imajo podporo strokovnih delavcev šole, ki s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte

Upoštevamo vaše individualne potrebe. Presenetite nas z vprašanjem.
 
Izpolnite neobvezno evidenčno prijavo in pričakujte pravočasne informacije o vpisih! 

 

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.