ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Z OCENAMI ŠTUDENTOV IN DELODAJALCEV   

Na Visoki šoli za poslovne vede študentje in zaposleni redno ocenjujemo kakovost in učinkovitost izobraževalnega, raziskovalnega in strokovnega dela na šoli. 

Samoevalvacijsko poročilo, ki ovrednoti prednosti, slabosti in priložnost, je osnova za načrtovanje izboljšav in sprememb. 

Sistem ocenjevanja je del Poslovnika kakovosti VŠPV. Za zagotavljanje kakovosti sta odgovorna senat in vodstvo šole, za izvedbo samoevalvacije skrbi Komisija za kakovost. Samoevalvacija poteka sproti in šola po potrebi ukrepa takoj, ko zazna odstopanje od želenega stanja. 

Na VŠPV so hitre izboljšave možne zaradi osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi: s sprotnimi razgovori, s spodbujanjem komunikacij prek forumov internega portala in osebne korespondence z vsemi deležniki. 

V samoevalvacijo so vključeni:

 • študenti in diplomanti VŠPV,
 • visokošolski učitelji in sodelavci šole,
 • strokovni in administrativni delavci,
 • vodstvo šole,
 • predstavniki delodajalcev,  
 • zaposleni diplomanti po preteku 2-3 let po diplomi.

Pri vrednotenju kakovosti šola upošteva:

 • podatke iz šolske dokumentacije,
 • vprašalnike za študente ob zaključku predmetov, študijskega leta in po diplomi,
 • vprašalnike za visokošolske učitelje in za sodelavce,
 • vprašalnike za mentorje praktičnega izobraževanja in za predstavnike podjetij,
 • vprašalnike za strokovne delavce in predstavnike vodstva šole ter
 • vprašalnike za vodilne iz podjetij in organizacij, kjer so diplomanti zaposleni.
evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.