VŠPV IN POSLOVNI SVET

Na VŠPV že od vsega začetka v študijski proces intenzivno vključujemo tudi podjetja, saj se zavedamo, da je uporabno znanje tisto, ki je pomembno za razvoj kakovostnih diplomantov.

Gostovanje predavateljev iz gospodarstva in negospodarstva:

Dr. Marko Bohanec iz podjetja Salvirt d.o.o. se ukvarja z uvajanjem prediktivne analitike v poslovna okolja. Pri svojem delu izhaja iz identificiranih managerskih izzivov, ki jih konkretneje opisuje z modeliranjem podatkov in gradnjo prediktivnih modelov. Kot gostujoči predavatelj pri predmetu Poslovna inteligenca je študentom s pomočjo slovenskega orodja Orange predstavil korake od zasnove modeliranja do primerjave natančnosti različnih modelov strojnega učenja.

Doc. dr. Ana Hafner raziskuje inovacije v avtomobilski industriji. Je bivša predsednica združenja slovenskih izumiteljev ASI in nekdanja članica izvršnega sveta Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA). Teorija upravljanja inovacij je kompleksno področje, ki združuje vrsto različnih znanj. Idealni modeli upravljanja so najpogosteje razviti za velike gospodarske družbe, kjer v procesu sodeluje več različnih oddelkov v podjetju, znotraj njih pa različni strokovnjaki. Glede na to, da je v EU kar 99% podjetij MSP, se postavlja vprašanje, ali je sploh mogoče in kako prilagoditi teorijo upravljanja z inovacijami, tako da bi ta lahko služila tudi njim.

Študentom magistrskega programa Management in informatika, je v okviru predmeta Upravljanje inovacij predstavila razmere v praksi, več konkretnih primerov slovenskih inovatorjev in s kakšnimi ovirami so se ti srečali na svoji poti do realizacije inovacij na tržišču.

Red. prof. dr. Marko Bohanec se ukvarja predvsem z metodami in sistemi za podporo pri odločanju, ki jih prepleta z umetno inteligenco, analizo podatkov in odločitveno analizo. Zanima ga tudi praktična uporaba teh pristopov pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov. Je soavtor kvalitativne hierarhične metode odločitvenega modeliranja DEX in podpornega računalniškega programa DEXi. V zadnjih letih je sodeloval kot odločitveni analitik v številnih projektih Evropske skupnosti na področjih, povezanih s presojo učinkov uporabe gensko spremenjenih organizmov (projekti ECOGEN, SIGMEA in Co-Extra), presojo tveganj pri prehrambnih izdelkih (DECATHLON), upravljanjem kroničnih bolezni (PDmanager in HeartMan) ter jedrsko varnostjo (NARSIS). S svojim bogatim znanjem je obogatil predavanja študentom Magistrskega programa Management in informatika s tematiko Modeliranja strategije energetske politike v Sloveniji.

Doc. dr. Mateja Podlogar je zaposlena kot vodja projektov GDSN & DQ na GS1 Slovenija. GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov. Standardi GS1 so prisotni v več kot 150 državah. Več kot dobrodošlo je bilo njeno strokovno znanje kot gostje pri predmetu eStoritve, kjer je študentom v predavanju z naslovom "Tudi pri e-storitvah brez globalnih standardov GS1 ne gre!" predstavila standard GS1 SmartSearch, ki določa strukturo podatkov za izdelke, objavljene na spletu, kar omogoča spletnim iskalnikom, boljše prikazovanje in primerjanje izdelkov. Poleg tega so bili predstavljeni standardi za zagotavljanje kakovostnih matičnih podatkov ter identifikacije oz. oštevilčenja izdelkov in lokacij.

Marko Grobelnik je raziskovalec na področju umetne inteligence s poudarkom na strojnem učenju, rudarjenju tekstovnih in spletnih podatkov, omrežnih analizah, semantičnih tehnologijah in vizualizaciji podatkov. Je član vodstva Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan in direktor komercialnega podjetja Quintelligence, ki je specializirano za reševanje kompleksnih problemov umetne inteligence. Sodeluje z večjimi evropskimi in akademskimi ustanovami, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research in New York Times, svoje izkušnje pa je pridobil tudi na več kot 50 raziskovalnih projektih s področja umetne inteligence, v katere je bil vključen. Je soavtor več knjig in soustanovitelj več zagonskih podjetij. Leta 2016 je pridobil naziv Digital Champion of Slovenia at European Commission. Več kot dobrodošel gost pri predmetu Ravnanje z znanjem.

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.