POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO

Zagotavljamo trajnostne razvojne rešitve s pomočjo kakovostnega izobraževanja za potrebe širšega družbeno ekonomskega okolja. Naša osnovna naloga je izobraziti kader, ki bo poslovno uspešen in visoko zaposljiv. Uresničujemo jo s ponudbo uporabnih študijskih programov, ob-študijskimi dejavnostmi in na študenta osredotočenim izobraževanjem.

VIZIJA

Do leta 2025 bomo postali mednarodno prepoznavna visoka šola na področju poslovnih ved.

STRATEŠKI CILJI

  • Visoka zaposljivost diplomantov
  • Razvoj in vključevanje inovativnih metod učenja, ki omogočajo hitrejše pridobivanje kompetenc
  • Razvoj novih študijskih programov in programov usposabljanja za prihodnje potrebe gospodarstva
  • Aktivno mednarodno sodelovanje
  • Prepoznavnost in ugled VŠPV v širšem družbeno ekonomskem okolju
evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.