PRAVNI AKTI

ZAKONITO IN UREJENO DELOVANJE VŠPV 

Pravila, ki urejajo pregledno, zakonito in organizacijsko učinkovito delovanje Visoke šole za poslovne vede, so:

  • Statut, ki kot najvišji pravni akt šole med drugim določa dejavnosti in organiziranost VŠPV;
  • Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
  • Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, ki ureja postopke in merila za preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanj, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim izobraževanjem pred vpisom in med študijem na VŠPV; 
  • Izpitni pravilnik, po katerem potekajo preverjanja in ocenjevanje znanja v programih izobraževanja na Visoki šoli za poslovne vede; 
  • Študijski red, ki določa pravila VŠPV v zvezi z organiziranostjo in izvajanjem študijskih programov, ponavljanjem letnika in napredovanjem študija po prekinitvi, individualnim študijem, šolnino ipd.;
  • Pravilnik o ocenjevanju kakovosti.

VŠPV ima knjižnico, ki vpisanim študentom omogoča dostop do vse obvezne in druge literature; študentom prijazna izposoja deluje po Pravilniku o delovanju knjižnice VŠPV

Študenti, ki so že vpisani na VŠPV, imajo vpogled v vse pravilnike na internem študentskem portalu https://e-studij.vspv.si/ 

 
evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.