MEDNARODNO SODELOVANJE

PRIDOBITE ZNANJE IN IZKUŠNJE V TUJINI 

Visoka šola za poslovne vede usposablja strokovnjake, ki se bodo s svojimi znanji in z že med študijem pridobljenimi praktičnimi izkušnjami lažje zaposlovali v mednarodnem okolju. Zato že v času študija spodbuja študente, da pridobijo čim več teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj tudi v tujini ali z učenjem od tujih strokovnjakov.

Študenti VŠPV v programu Erasmus

VŠPV se redno prijavlja na javni razpis Erasmus, ki ga na nacionalni ravni izvaja agencija CMEPIUS. Študente, ki sodelujejo v mednarodni izmenjavi, izbira na osnovi internega razpisa šole in v skladu s Pravilnikom o izvajanju mednarodnih izmenjav na VŠPV. 

Prijave na šoli potekajo vsako leto od konca januarja do konca februarja

Izbrani študenti, za katere šola na nacionalnem javnem razpisu pridobi Erasmus štipendije, imajo status Erasmus študenta. Ta status študentu omogoča tudi pridobitev finančne pomoči za mobilnost – Erasmus dotacijo, ki pomaga kriti del stroškov bivanja v tujini, ter možnost za prijavo na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij. 

Na Visoki šoli za poslovne vede lahko nekatere vsebine študirate na daljavo, prek sodobnih komunikacijskih poti, elektronskih učilnic, dostopnih predavateljev. Tudi to je podpora vašim lastnim mednarodnim izkušnjam. 

Več informacij o mednarodnih dejavnostih Visoke šole za poslovne vede: 

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Brigito,

v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV

na številko 02/23 45 286.

 

 

 

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.