PREDMETNIK

Z IZBIRNIMI PREDMETI PO VAŠE  

Prednost študija Tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na VŠPV so poleg premišljenih obveznih vsebin dodatni izbirni predmeti, ki študentom omogočajo izrazitejše usmerjanje na bolj specializirana področja (raziskave, protokol, nastopanje pred kamero) in še posebej v prakso. 

1. letnik

Komunikacijski management
5 KT
Komuniciranje, mediji in družba
5 KT
Temelji trženja
7 KT
Jezikovna kultura
6 KT
Temelji tržnega komuniciranja
7 KT
Temelji odnosov z javnostmi
7 KT
Vedenje porabnikov
5 KT
Poslovna angleščina 1
6 KT
Ekonomika podjetja
5 KT
Informatika v komunikaciji in nove tehnologije
7 KT

2. letnik

3. letnik

Izbirni predmeti

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.