PREDMETNIK

VSTOPITE V PREDAVALNICO! 

Vsi letniki študija poslovne informatike so sestavljeni iz obveznih in izbirnih predmetov. Pri obveznih predmetih pridobite teoretično in praktično znanje:

  • s področja računalništva in informatike,  
  • s področja ekonomije v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,  ter 
  • s področja izbranih družbenih ved v povezavi s poslovno informatiko. 

Izbirni predmeti vam omogočajo specializacijo v izbrani profesionalni profil. 

1. letnik

Poslovni tuji jezik 1 (Poslovna angleščina; Poslovna nemščina)
7 KT
Uvod v računalništvo in informatiko
8 KT
Informacijski sistemi
7 KT
Poslovno komuniciranje
7 KT
Komunikacije in omrežja
8 KT
Temelji managementa
8 KT
Računovodstvo
7 KT
Trženje
8 KT

2. letnik

3. letnik

Izbirni predmeti

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.