VPIS NA POSLOVNO INFORMATIKO

V visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika se lahko vpišete, če ste opravili

  • maturo,
  • poklicno maturo,
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, so kandidati izbrani glede na 

  • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
  • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku;  

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno študirati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju poslovne informatike, vam VŠPV lahko prizna do 9 kreditnih točk (ECTS), s katerimi nadomestite del praktičnega usposabljanja.

Preverite priznavanje znanj! 

 

 

evidenčna prijava - darilo

PREDNOSTI

Prosti vikendi
Mobilna aplikacija
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

STROKOVNI NAZIV:

Diplomirani poslovni informatik (VS) /
Diplomirana poslovna informatičarka (VS)

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.