POSLOVNA INFORMATIKA: 

MEDNARODNO PRIZNANA ZNANJA

Strokovnjaki za IKT

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, delovanje, uvajanje ter vzdrževanje informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja, informacijska varnost – to so ključna področja današnjega poslovnega sveta. Znanje o njih boste pridobili kot študent visokošolskega študijskega programa Poslovna informatika na VŠPV. 

Diploma je mednarodno priznana. Namesto z diplomskim delom lahko na VŠPV naziv diplomiranega poslovnega informatika pridobite tudi z dodatnim izbirnim predmetom. Ja, res.

Usmerjeno v prakso

Ker bodo med vašimi predavatelji tako uveljavljeni profesorji in raziskovalci kot izkušeni praktiki, boste že med študijem znanje pridobivali predvsem na praktičnih primerih. Dodatna in poglobljena znanja pa program ponuja tudi preko izbirnih predmetov s področja informacijskih in poslovnih ved.

 

 

 

evidenčna prijava - darilo

PREDNOSTI

Prosti vikendi
Mobilna aplikacija
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

STROKOVNI NAZIV:

Diplomirani poslovni informatik (VS) /
Diplomirana poslovna informatičarka (VS)

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.